VMware vRealize Operations Manager

این مجموعه شامل تمامی installation, configuration, licensing, alerting, dashboards, reports, and policies می‌شود. همچنین در این مجموعه محصول vRealize Hyperic نهفته است. Agent این محصول توانایی‌هایی از جمله ۱- مانیتورینگ سیستم عامل، پروسه‌های آن و برنامه‌های آن را دارد. ۲- بصورت اتوماتیک سرویس‌های داخل ماشین میزبان را به زیرساختی که روی آن‌هاست نگاشت می‌کند. در…